Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení.

Revize

RADECCO

revize@radecco.cz

Povinnost majitele objektu provádět kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení typu „požární uzávěry/požární dveře“ dle 246/2001 Sb. o požární prevenci všude tam, kde je toto zařízení instalováno. A to v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

e-mails

technickapodpora@radecco.cz - marketing@radecco.cz - prace@radecco.cz - medvecovamarketa@radecco.cz - radeksotola@radecco.cz - pravnipodpora@radecco.cz - admin@radecco.cz - revize@radecco.cz